* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Product disclaimers en wettelijke informatie

ALGEMENE DISCLAIMERS
1. Alle vermelde productspecificaties zijn afhankelijk van model en configuratie en lokale beschikbaarheid.
2. Graphics Processor Unit (GPU)
De prestaties van de GPU (Graphics Processor Unit) zijn afhankelijk van het gebruikte productmodel en de gebruikte ontwerpconfiguratie, toepassingen, energiebeheerinstellingen en voorzieningen. De GPU-prestaties zijn alleen optimaal wanneer gebruik wordt gemaakt van netstroom en kunnen aanzienlijk afnemen bij gebruik van de accu.

De totaal beschikbare hoeveelheid grafisch geheugen is het totaal van, voor zover van toepassing, toegewezen videogeheugen, systeemvideogeheugen en gedeeld systeemgeheugen. De hoeveelheid gedeeld systeemgeheugen hangt af van de grootte van het systeemgeheugen en andere factoren.
3. Geheugen (hoofdsysteem)
Een deel van het hoofdsysteemgeheugen kan door het grafische systeem worden gebruikt ter verbetering van de grafische prestaties. Daardoor is er minder hoofdsysteemgeheugen beschikbaar voor andere computeractiviteiten. Welk deel van het systeemgeheugen wordt toegewezen om de grafische prestaties te verbeteren, hangt af van het grafische systeem, de gebruikte toepassingen, de grootte van het systeemgeheugen en andere factoren.

Computers waarop een 32-bits besturingssysteem is geconfigureerd, kunnen tot 3 GB systeemgeheugen adresseren. Alleen computers met een 64-bits besturingssysteem kunnen 4 GB of meer systeemgeheugen adresseren.

HyperMemory™ wordt berekend als het cumulatieve totaal van het lokale geheugen en het systeemgeheugen dat door de Visual Processing Unit (VPU) wordt gebruikt en dat bestemd is voor de verwerking en aanmaak van 3D- en andere beelden. De beschikbare hoeveelheid HyperMemory™ wordt bepaald door de hoeveelheid lokaal grafisch geheugen en geïnstalleerd systeemgeheugen.
4. Accuwerkduur
Gemeten met MobileMark® 2007. MobileMark is een handelsmerk van de Business Applications Performance Corporation. De score is gebaseerd op MobileMark Productivity 2007, dat een gebruiker voorstelt die gangbare mobiele kantoorwerkzaamheden uitvoert, of Reader 2007, dat een gebruiker voorstelt die documenten leest. Bij de specificaties kunt u zien welke test is gebruikt. Meer informatie over de MobileMark 2007-testen is beschikbaar op www.bapco.com

De score dient alleen ter vergelijking en geeft geen indicatie van de accuwerkduur die een individuele gebruiker kan behalen. De werkelijke gebruiksduur van de accu kan sterk afwijken van de specificaties en is afhankelijk van het productmodel, de configuratie, toepassingen, energiebeheerinstellingen en gebruikte functies, en tevens van de natuurlijke prestatievariaties die voortvloeien uit het ontwerp van afzonderlijke onderdelen. De score voor de accuwerkduur is alleen behaald op bepaalde modellen en configuraties die door Dynabook zijn getest onder de specifieke testinstellingen ten tijde van de publicatie. Deze score is geen schatting van de accuwerkduur van een systeem onder andere omstandigheden dan de specifieke testinstellingen.

Na verloop van tijd levert de accu niet langer de maximale capaciteit en moet deze worden vervangen. Dit is bij alle accu's het geval.
5. LCD
Afnemende helderheid ten gevolge van een bekend kenmerk van LCD

Na verloop van tijd en afhankelijk van de manier waarop de computer wordt gebruikt, neemt de helderheid van het LCD-scherm af. Dit is een bekend kenmerk van de LCD-technologie.
6. Beeldscherm
Wanneer u de computer inschakelt, kunnen er kleine, lichte puntjes op het beeldscherm verschijnen. Uw beeldscherm is van het type TFT (Thin Film Transistor) en is geproduceerd door middel van hoogwaardige precisietechnologie. Kleine, lichte puntjes op het beeldscherm zijn een bekend kenmerk van de TFT-technologie.

Maximale helderheid is alleen beschikbaar wanneer de netvoeding van de computer wordt gebruikt. Bij gebruik van de accuvoeding wordt het beeldscherm gedimd en is het niet mogelijk de helderheid van het scherm te verhogen.
7. Reactietijd van het beeldscherm
De reactietijd van het beeldscherm is gebaseerd op informatie van de schermfabrikant. De waarde is afhankelijk van de productconfiguratie, eventuele extra componenten en/of de omgeving waarin de computer wordt gebruikt.
8. Maximale helderheid is beschikbaar bij netvoeding
Op bepaalde modellen is de maximale helderheid alleen beschikbaar wanneer gebruik wordt gemaakt van de netvoeding. Bij gebruik van de accuvoeding wordt het beeldscherm gedimd en is het niet mogelijk de helderheid van het scherm te verhogen.

Maximale helderheid is alleen beschikbaar wanneer de netvoeding van de computer wordt gebruikt. Bij gebruik van de accuvoeding wordt het beeldscherm gedimd en is het niet mogelijk de helderheid van het scherm te verhogen.

Op bepaalde modellen is de maximale helderheid alleen beschikbaar wanneer gebruik wordt gemaakt van de netvoeding. Bij gebruik van de accuvoeding wordt het beeldscherm gedimd en is het wellicht niet mogelijk de helderheid van het scherm te verhogen.

Raadpleeg de documentatie van uw computer.
9. CPU (centrale verwerkingseenheid)
De prestaties van de CPU in uw computer kunnen afwijken van de specificaties onder de volgende omstandigheden:
 1. gebruik van bepaalde externe randapparaten
 2. gebruik van accuvoeding in plaats van netvoeding
 3. gebruik van bepaalde multimedia, door de computer gegenereerde afbeeldingen, of videotoepassingen
 4. gebruik van een gewone telefoonlijn of een langzame netwerkverbinding
 5. gebruik van complexe ontwerpsoftware, zoals geavanceerde CAD-programma's
 6. gebruik van diverse toepassingen of functies tegelijkertijd
 7. gebruik van de computer in gebieden met een lage luchtdruk (meer dan 1000 meter boven zeeniveau)
 8. gebruik van de computer bij temperaturen onder 5°C of boven 30°C, of boven 25°C op grote hoogte. (De vermelde temperaturen zijn een benadering en zijn afhankelijk van het specifieke computermodel. Raadpleeg de documentatie van uw pc of de website van Dynabook: dynabook.com en/of neem contact op met de technische ondersteuning van Dynabook voor meer informatie.)


De CPU-prestaties kunnen ook afwijken ten gevolge van de ontwerpconfiguratie.

Onder bepaalde omstandigheden kan de computer automatisch worden uitgeschakeld. Dit is een normale voorzorgsmaatregel om gegevensverlies of beschadiging van het product te voorkomen bij gebruik buiten de aanbevolen omstandigheden. Vermijd het risico van gegevensverlies door altijd back-ups te maken van gegevens en deze regelmatig op te slaan op een extern opslagmedium. Gebruik de computer alleen onder de aanbevolen omstandigheden om optimale prestaties te waarborgen. Raadpleeg de sectie Werkomgeving in de documentatie van uw pc voor aanvullende beperkingen. Neem contact op met de technische service en ondersteuning van Dynabook voor meer informatie.

64-bits processors zijn geschikt voor het gebruik van 32-bits en 64-bits computertoepassingen.
Voor 64-bits computertoepassingen moet worden voldaan aan de volgende hardware- en softwarevereisten:
 • 64-bits besturingssysteem
 • 64-bits processor, chipset en BIOS (Basic Input/Output System)
 • 64-bits apparaatstuurprogramma's
 • 64-bits toepassingen
Het is mogelijk dat bepaalde apparaatstuurprogramma's en/of toepassingen niet compatibel zijn met een 64-bits processor en daarom niet goed werken. Op uw computer is een 32-bits versie van het besturingssysteem voorgeïnstalleerd, tenzij duidelijk wordt aangegeven dat het besturingssysteem 64-bits is. Raadpleeg de productdocumentatie of de productpagina's op de website voor meer informatie.
10. Kopieerbeveiliging
Bepaalde media bevatten een kopieerbeveiliging die het opnemen of weergeven van de media kan verhinderen of beperken.
11. Capaciteit van de harde schijf (HDD)
Eén gigabyte (GB) betekent 109 = 1.000.000.000 bytes als met de macht 10 wordt gerekend. Het besturingssysteem van de computer geeft de opslagcapaciteit echter aan met de macht 2, waarbij 1 GB = 230 = 1.073.741.824 bytes. Hierdoor is de vermelde opslagcapaciteit lager. De beschikbare opslagcapaciteit is ook minder als het product een of meer voorgeïnstalleerde besturingssystemen, zoals een Microsoft-besturingssysteem, en/of voorgeïnstalleerde toepassingen of mediabestanden bevat. De werkelijke capaciteit na formatteren kan verschillen.
12. Bedrade en draadloze communicatiemogelijkheden
De bedrade en draadloze communicatiemogelijkheden zijn afhankelijk van landelijke goedkeuring.
13. Gewicht
Het gewicht is afhankelijk van de productconfiguratie, eventuele extra componenten, productieverschillen en de geselecteerde opties.
14. Kopieerbeveiliging
Bepaalde media bevatten een kopieerbeveiliging die het opnemen of weergeven van de media kan verhinderen of beperken.
15. Niet-toepasselijke pictogrammen
Het notebookchassis is zodanig ontworpen dat het geschikt is voor alle mogelijke configuraties voor een complete productreeks. Het is mogelijk dat het door u geselecteerde model niet alle voorzieningen en specificaties heeft die corresponderen met de pictogrammen of schakelaars op het notebookchassis, tenzij u al die voorzieningen hebt geselecteerd.
16. Wijzigingen voorbehouden
Dynabook heeft er voor de publicatie alles aan gedaan om de correctheid van de verstrekte informatie te waarborgen, maar productspecificaties, configuraties, prijzen, beschikbaarheid van systeem/componenten/opties kunnen alle zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Productontwerpspecificaties en kleuren kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kunnen afwijken van de getoonde producten. Fouten en weglatingen uitgezonderd.
17. Afbeeldingen
De afbeeldingen op webpagina's dienen uitsluitend ter illustratie. De afbeeldingen zijn bedoeld om de werking van de functie te verduidelijken en geven geen indicatie van de werkelijke relatieve verschillen.
18. Copyright
Microsoft, Windows en Windows 7 zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle handelsmerken worden erkend.

Intel, het Intel-logo, Intel Core, Core Inside, Intel vPro, Pentium, Pentium Inside, Celeron, Celeron Inside, Intel Atom, Atom Inside, Centrino en Centrino Inside zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

BunnyPeople, Celeron, Chips, Dialogic, EtherExpress, ETOX, FlashFile, i386, i486, i960, iCOMP, InstantIP, Intel, Intel Centrino, het Intel Centrino-logo, het Intel-logo, Intel386, Intel486, Intel740, IntelDX2, IntelDX4, IntelSX2, Intel Inside, het Intel Inside-logo, Intel NetBurst, Intel NetMerge, Intel NetStructure, Intel SingleDriver, Intel SpeedStep, Intel StrataFlash, Intel Xeon, Intel XScale, IPLink, Itanium, MCS, MMX, het MMX-logo, het Optimizer-logo, OverDrive, Paragon, PDCharm, Pentium, Pentium II Xeon, Pentium III Xeon, Performance at Your Command, skoool, Sound Mark, The Computer Inside., The Journey Inside, VTune en Xircom zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation of haar dochtermaatschappijen in de Verenigde Staten en andere landen.

Fotoverantwoording: Dynabook, gettyimages.de, shutterstock.com, istockphoto.com en fotolia.de, F1online.de, Frank Eschholz, fotomateriaal op pagina 30 met toestemming van Europa-Park, Freizeit- und Familienpark Mack KG, Rust.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Dynabook is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

MODEL DISCLAIMERS EN WETTELIJKE VOETNOTEN
1. Draadloos LAN/Atheros voor 802.11a, b en g
De verzendsnelheid via het draadloze LAN en het maximale draadloze netwerkbereik zijn afhankelijk van de elektromagnetische omgeving, obstakels, ontwerp en configuratie van het access point, clientontwerp en configuratie van software en hardware. De werkelijke verzendsnelheid zal lager zijn dan de theoretische maximumsnelheid.
2. Voor Atheros-modellen
Om gebruik te kunnen maken van de Atheros SuperAG™- of SuperG™-functie moeten uw client en access point deze functie ondersteunen. De prestaties van deze functies zijn afhankelijk van de indeling van de verzonden gegevens.
3. Voor 802.11a, b en g
De verzendsnelheid via het draadloze LAN en het maximale draadloze netwerkbereik zijn afhankelijk van de elektromagnetische omgeving, obstakels, ontwerp en configuratie van het access point, clientontwerp en configuratie van software en hardware. [xx Mbps is de theoretische maximumsnelheid volgens de norm IEEE 802.11 (a/b/g).] De werkelijke verzendsnelheid zal lager zijn dan de theoretische maximumsnelheid.
4. Voor 802.11a, g en n
De nieuwe draadloze netwerkadapter AR9281 ondersteunt IEEE 802.11b/g/draft-n maar niet IEEE 802.11a. Deze draadloze adapter is gebaseerd op een conceptversie van de IEEE 802.11n-specificatie en is mogelijk niet compatibel met bepaalde Wi-Fi®-apparaten of ondersteunt niet alle functies daarvan, zoals de beveiligingsfuncties.
5. Hd-dvd-technologie (algemeen)
Hd-dvd is een nieuw formaat dat gebruikmaakt van nieuwe technologieën. Mogelijke problemen met de compatibiliteit en/of prestaties van schijven, de digitale verbinding en andere compatibiliteitskwesties zijn daarom niet uit te sluiten. Geavanceerde interactieve mogelijkheden en navigatiefuncties van het HD DVD Video-formaat, inclusief maar niet beperkt tot PIP (Picture in Picture) en netwerkstreaming, worden niet ondersteund door dit product. Het HD DVD Application-logo (HD DVD-ROM) geeft aan dat het optische station voldoet aan de verificatiecriteria van het DVD Forum voor het fysieke hd-dvd-formaat, en niet dat het voldoet aan de door het DVD Forum opgestelde HD DVD Video-specificatie.

Om ongeoorloofde reproductie tegen te gaan is uw pc voorzien van Advanced Access Content System (AACS)-sleutels. Af en toe moet de AACS-sleutel worden vernieuwd. Dit is eenvoudig uit te voeren via een internetverbinding. Aan de vernieuwing van de AACS-sleutel zijn voor de koper geen kosten verbonden. Als de AACS-sleutel niet wordt vernieuwd, kan het hd-dvd-afspeelprogramma geen hd-dvd's meer afspelen die met AACS zijn beveiligd. Andere vormen van inhoud worden nog wel afgespeeld, zoals dvd's of hd-dvd's zonder kopieerbeveiliging.

Meer informatie over AACS is te vinden op www.aacsla.com/home.
6. Hd-dvd-afspeelmogelijkheden
Afhankelijk van de inhoud van de hd-dvd kunt u mogelijk 'frame dropping' of kwaliteitsverlies waarnemen. Bij modellen met een HDMI-poort kunt u hd-dvd's weergeven op een extern beeldscherm. Daarvoor is een voor HDCP geschikte HDMI™- of DVI-ingang nodig. Om hd-dvd-inhoud weer te geven is een externe voedingsbron nodig. Sluit alle andere toepassingen voordat u begint met het afspelen van de hd-dvd, zodat alle processorcapaciteit beschikbaar is voor de weergave. Geluid met een hoge sampling rate (meer dan 48 kHz) wordt gedownsampled bij het gebruik van Dolby Virtualizer met de ingebouwde luidsprekers of de analoge of digitale audio-uitgang (HDMI en S/PDIF).
7. Weergave van 1080i-inhoud
Om 1080i-inhoud weer te geven is een extern of intern beeldscherm nodig dat deze resolutie ondersteunt. Dvd's kunnen worden omgezet naar bijna-hd-kwaliteit. Het effect van de verbeteringen is afhankelijk van de kwaliteit van de inhoud en de mogelijkheden, functionaliteit en instellingen van het beeldscherm. Afhankelijk van de kwaliteit van de inhoud kan er enige videoruis zichtbaar zijn.
8. Blu-ray Disc™ Player
Blu-ray Disc™ Player-technologie. Problemen met de compatibiliteit en/of prestaties zijn niet uit te sluiten. Het is mogelijk dat bepaalde interactieve mogelijkheden niet worden ondersteund vanwege problemen met de compatibiliteit, netwerkinstellingen of andere omstandigheden. Om ongeoorloofde reproductie tegen te gaan is uw computer voorzien van Advanced Access Content System (AACS)-sleutels. Deze moeten af en toe worden vernieuwd. In eerste instantie zijn hier geen kosten aan verbonden. Na de beginperiode zal Corel Corporation de vernieuwing van AACS-sleutels verzorgen op basis van de op dat moment geldende voorwaarden. Meer informatie over AACS is te vinden op www.aacsla.com/home.

Afhankelijk van de inhoud van de BD-schijf kunt u mogelijk 'frame dropping' of kwaliteitsverlies waarnemen. Voor weergave op een extern beeldscherm is een HDMI-poort nodig die RGB/HDCP ondersteunt. Om BD-inhoud weer te geven is een externe voedingsbron nodig. Gelijktijdige weergave op twee schermen wordt niet ondersteund. Sluit alle andere toepassingen tijdens het afspelen van een BD-schijf.

Blu-ray Disc™ Player-technologie. Problemen met de compatibiliteit en/of prestaties zijn niet uit te sluiten. Het is mogelijk dat bepaalde interactieve mogelijkheden niet worden ondersteund vanwege problemen met de compatibiliteit, netwerkinstellingen of andere omstandigheden. Om ongeoorloofde reproductie tegen te gaan is uw computer voorzien van Advanced Access Content System (AACS)-sleutels. Deze moeten af en toe worden vernieuwd. In eerste instantie zijn hier geen kosten aan verbonden. Na de beginperiode zal Corel Corporation de vernieuwing van AACS-sleutels verzorgen op basis van de op dat moment geldende voorwaarden. Meer informatie over AACS is te vinden op www.aacsla.com/home.

Afhankelijk van de inhoud van de BD-schijf kunt u mogelijk 'frame dropping' of kwaliteitsverlies waarnemen. Voor weergave op een extern beeldscherm is een HDMI-poort nodig die RGB/HDCP ondersteunt. Om BD-inhoud weer te geven is een externe voedingsbron nodig. Gelijktijdige weergave op twee schermen wordt niet ondersteund. Sluit alle andere toepassingen tijdens het afspelen van een BD-schijf.

Aanvullende opmerkingen en instructies voor BD Disc Player:

Het afspelen van dvd's wordt niet ondersteund door BD Disc Player. Voor het afspelen van dvd's kunt u gebruikmaken van Toshiba DVD Player.

De ondersteuning van BD-schijf-afspeelfuncties verschilt per BD-schijf. Neem voor vragen hierover contact op met de uitgever.

Speel geen Blu-ray-schijf af tijdens het maken van een directe of geplande tv-opname. Dit kan storingen veroorzaken bij de weergave van de Blu-ray-schijf of de opname van het tv-programma.

Bij weergave van een BD-J-titel werken de sneltoetsfunctie en de functie 'Afspelen hervatten' niet.

Het afspelen van hd-dvd-schijven wordt niet ondersteund door BD Disc Player. Voor HD-weergave is een Blu-ray-schijf met high definition-inhoud nodig.

Gebruik de slaap- of sluimerstand van uw computer niet terwijl BD Disc Player actief is.

De regiocode van de BD-schijf (video) moet overeenkomen met de regiocode van BD Disc Player. Zo niet, dan wordt de BD-schijf niet goed afgespeeld. U kunt de regiocode instellen in WinDVD BD (tabblad [Region] in het dialoogvenster [Setup]).

Sluit het netsnoer van uw computer via de netadapter aan op een werkend stopcontact wanneer u een BD-schijf afspeelt om haperingen in de weergave van de Blu-ray-schijf te voorkomen.

9. SRS
Op sommige notebookmodellen is SRS TruSurround XT alleen beschikbaar bij gebruik van WinDVD-toepassingen. SRS WOW is alleen beschikbaar bij gebruik van Windows Media Player 9 in de standaard Windows-interface.

Op sommige notebookmodellen zijn de SRS-geluidsverbeteringen alleen beschikbaar in het Windows-besturingssysteem van Microsoft.

In de productdocumentatie kunt u lezen wat van toepassing is op uw notebookmodel.
10. Modellen met USB Sleep-and-Charge-functie
De USB Sleep-and-Charge-functie werkt mogelijk niet met bepaalde externe apparaten, ook als deze compatibel zijn met de USB-specificatie. Schakel in dat geval de computer in om het apparaat op te laden.
11. Modellen met GPS
De GPS-prestaties zijn afhankelijk van de werkomgeving, obstakels en storing door andere radiogolven. De GPS-ontvangst van een zelfstandig GPS-apparaat is doorgaans beter dan die van een notebook op dezelfde locatie vanwege mogelijke radiostoring, veroorzaakt door andere onderdelen in de computer.
12. Externe harde schijf (apart verkocht als accessoire)
Eén gigabyte (GB) betekent 109 = 1.000.000.000 bytes als met de macht 10 wordt gerekend. Het besturingssysteem van de computer geeft de opslagcapaciteit echter aan met de macht 2, waarbij 1 GB = 230 = 1.073.741.824 bytes. Hierdoor is de vermelde opslagcapaciteit lager. De beschikbare opslagcapaciteit is ook minder als de computer een of meer voorgeïnstalleerde besturingssystemen, voorgeïnstalleerde toepassingen of mediabestanden bevat. De werkelijke capaciteit na formatteren kan verschillen.
13. Voor modellen met tv-tuner
De tv-tuner werkt alleen in het land waar de computer is aangeschaft.

De tv-tuner werkt alleen in het land waar de computer is aangeschaft.
Maak gebruik van de netvoeding als u de pc moet gebruiken tijdens een onweersbui terwijl de tv-tuner is aangesloten op een buitenantenne. De netadapter biedt enige bescherming tegen het risico van een elektrische schok door blikseminslag, maar kan dit niet volledig voorkomen. Gebruik uw pc niet tijdens een onweersbui als u elk risico wilt uitsluiten.
14. LCD-helderheid en vermoeide ogen
Een LCD-scherm is bijna net zo helder als een tv-toestel. We raden u aan de helderheid van het LCD-scherm zo in te stellen dat het niveau comfortabel is en uw ogen niet te snel vermoeid raken.
15. Morsbestendig toetsenbord
Een morsbestendig toetsenbord helpt uw gegevens te beschermen tegen gemorste vloeistof (maximaal 30 ml). U hebt drie minuten de tijd om uw gegevens op te slaan en uw notebook af te sluiten.
16. Mobiel breedband
Voor mobiele breedbanddiensten is mogelijk een apart abonnement nodig. Het kan zijn dat er geen mobiele breedbanddienst beschikbaar is in uw regio. Mobiele breedbanddiensten kunnen afhankelijk zijn van de SIM-kaart, het netwerk en apparaatcompatibiliteit. Neem voor informatie over de beschikbaarheid en andere informatie contact op met uw serviceprovider en/of leverancier. Ingebouwd mobiel breedband en alle vermelde specificaties zijn afhankelijk van het model en de configuratie.